Отново предстои „Световната глаукомна седмица”, организирана по предложение на Световната глаукомна асоциация и Световната пациентска асоциация. Тя ще се състои  от 11 до 17 март, 2018 г.

Глаукомата е втората водеща причина за слепота. Заболяването се развива постепенно, без болка и алармиращи симптоми. Повечето хора дори не подозират очен проблем докато зрението не се увреди значително. Ако глаукомата не се диагностицира рано и не се лекува, може да се стигне до пълна слепота на двете очи.

Съпричастни на проблема „Глаукома”  и борбата с глаукомната слепота в България, Медицински център „Проф. Пашев“ организира безпланти скринингови прегледи за глаукома.  Те ще се провеждат от 12 до 17 март 2018г., от 9.00 до 17.00 часа след предварително записване на телефони 02/ 948 79 01, 0896 73 81 18, 0878 90 42 31, 0885 25 19 17.

Основна цел на тази кампания е да се обърне внимание на пациентите за същността и социалната значимост на заболяването като водеща причина за слепота в света и необходимостта от борба с нея  чрез  ранно откриване , проследяване на прогресията на глаукомните увреждания  и съответно лечение.