Заболяването глаукома е втората водеща причина за увредено зрение и слепота в световен мащаб. Оставено без лечение, заболяването причинява увреждане на зрителния нерв и води до необратима загуба на зрение и пълна слепота.

  1. Всеки човек може да развие глаукома. Съществуват определени фактори, които увеличават риска. Такива са възрастта над 40 години, фамилната обремененост, някои заболявания (диабет, артериална хипертония, хипотиреоидизъм, късогледство).
  2. Най-често глаукомата се свързва с повишено вътреочно налягане. Въпреки, че високото то е доказан рисков фактор, заболяването може да се развие и при нормални или дори ниски стойности на очното налягане. При това състояние налягането остава в границите на „нормалните“ стойности, но зрителния нерв прогресивно се уврежда.
  3. Почти винаги глаукомата протича без симптоми и оплаквания, докато се стигне до значителна загуба на зрение (над 40%). Установено е, че в развитите страни над 50% от глаукомно болните не знаят за своето заболяване!
  4. Уврежданията, настъпили в следствие на глаукомата, са необратими – загубеното зрение не може да бъде възстановено. С напредване на болестта настъпва загуба на периферното зрение, а на по-късен етап и на централното зрение.
  5. Ранното диагностициране и започване на адекватно лечение може да забави и дори напълно да спре прогресията на зрителното увреждане от глаукома.

Провеждането на пълен очен преглед с разширяване на зениците е единствения начин за откриване на ранни признаци на глаукома. Ако имате един или повече рискови фактори за развитие на глаукома е препоръчително да преглеждате очите си поне веднъж годишно.

Ако вече Ви е поставена диагноза „глаукома“ е важно стриктно да спазвате предписаното от офталмолога лечение. Не пропускайте и редовните очни прегледи (на всеки два до три месеца), за да сте сигурни, че лечението постига необходимото забавяне на прогресията на заболяването.