Детско зрение

Опазването на детското зрение е отговорна задача пред родители, учители и възпитатели, лекари, общественици. Това трябва да бъде преоритет на на цялото общество, защото едно дете с изгубено зрение живее дълги години в слепота, за разлика от възрастните с нарушения в зрението.

Отличното зрение на детето води до добро физическо и психическо развитие, правилно обучение, четене и писане, и последващо развитие на детето като личност и професионалист.

Според световните стандарти детето трябва да бъде прегледано от очен специалист при раждането, на 3 месец след раждането, на 3-та година, при тръгване на училище, и след това ежегодни профилактични прегледи.

Всяко дете с кривогледство или друга видима аномалия в очите подлежи на задължителен очен преглед, независимо от възрастта. Установено е , че от 30-45% от децата имат някаква нужда от очила, и около 5% от децата имат сериозен очен проблем. Всички деца, чиито родители имат очила или очно заболяване, трябва да бъдат прегледани от очен лекар.