Здравна каса (НЗОК) и здравноосигурителни компании

Специализирана очна болница (СОБАЛ) „Акад. Пашев” и Очна клиника „Акад. Пашев” работят по договор със Здравната каса (НЗОК), което гарантира достъпа на всички здравноосигурени лица.

За преглед в очната клиника здравноосигурените лица трябва да представят ”Медицинско направление за консултация или за провеждане на съвместно лечение” (формуляр № 3) издадено от личния лекар.

За извършване на специализирано изследване в очната клиника (лазертерапия, флуоресцентна ангиография на съдовете на окото) здравноосигурените лица трябва да представят „ Медицинско направление за високоспециализирани дейности” ( формуляр № 3 А),издадено от лекар от лечебно заведение за специализирана извънболнична помощ.

За лечение в очната болница СОБАЛ „Академик Пашев“ по „клинични пътеки” здравноосигурените лица трябва да представят „Направление за хоспитализация” ( формуляр № 7), издадено от личния лекар.

Здравноосигурените лица, които не представят нужните документи от личния лекар ( направления НЗОК) заплащат прегледа и лечението си в съответствие с действащия ценоразпис.Пациентите, които не са здравноосигурени заплащат прегледа и лечението си в съответствие с действащия ценоразпис.

Ценоразпис на МЦ за Зрение „Проф. Пашев“

Ценоразпис на СОБАЛ „Акад. Пашев“

Специализирана очна болница (СОБАЛ) „Акад. Пашев” и Очна клиника „Акад. Пашев” имат сключени договори със следните частни здравноосигурителни компании: