Витреоретинална хирургия

Витреоретиналната хирургия засяга задния очен сегмент – стъкловидното тяло и ретината. Витреоретиналните хирургични интервенции се използват за лечение на различни очни заболявания, като отлепване на ретината, макулна дупка, вътреочни кръвоизливи, усложнения от диабетна ретинопатия, мътнини, предизвикани от кръвоизливи, инфекции и възпаление, епиретинална мембрана, при наличие на чужди тела, усложнения на операция на катаракта и др.

Отлепване на ретината

Отлепването на ретината е очно заболяване, при което е необходимо спешно оперативно лечение. Отлепването на ретината най-често се дължи на периферни дупки, през които преминава течност от стъкловидното тяло и отлепва част или цялата ретина. Лечението е винаги хирургично. При начални изменения обикновено е достатъчно укрепването на ретината с външен силиконов имплант, без отваряне на окото.

Напредналите процеси със старо или тотално отлепване на ретината налагат отстраняване на стъкловидното тяло и изпълване на окото със специален газ или силиконово масло. Успехът при този тип хирургия зависи от времето изминало между отлепването на ретината и приложеното оперативно лечение.

Вътреочен кръвоизлив (хемофталм)
Вътреочният кръвоизлив е най-честото усложнение на неправилно лекуван диабет и по-рядко е резултат от травми, тромбози или съпътстващи очни заболявания. Кръвоизлив в стъкловидното тяло, който не се резорбира за 30 дни, следва да бъде отстранен по оперативен път, поради опасността да доведе до трайна, невъзвратима загуба на зрението.

Чужди тела
Попаднали в окото чужди тела спешно трябва да бъдат извадени по оперативен път поради опасността от инфекция, кръвоизлив, отлепване на ретината или интоксикация.