Кривогледство (страбизъм)

Какво е кривогледство?
Кривогледството е зрително нарушение, при което едно от очите се отклонява от общата точка на фиксация и се нарушава двуочното зрение. То може да бъде постоянно или да се провокира от зрителна умора. Може да се раздели на съдружно(без засягане на очните мускули) и паралитично(при парализа на очен мускул).

При новородените в първите 2-3 месеца няма координация в движенията между двете очи. До 5-6 месец очите придобиват нормалното си положение и всяко кривене на очите след тази възраст се приема за заболяване- вродено кривогледство.

Кривогледство, което се появява по-късно- между 2-3 година се нарича акомодационно. В тази възраст детето започва да използва очите за гледане на близки разстояния. При наличие на диоптри- най-често далекогледство, окото с по-високите диоптри се изкривява. Развива се амблиопия– по-слабо зрящо “мързеливо око”. Когато едното око е “мързеливо” неговия образ се подтиска и в мозъка се разпознава само образа от по-доброто око. Така детето губи дълбочината на възприятие. Лечението на “мързеливото” око започва от най-ранна детска възраст, със закриване на по-доброто око и стимулиране на по-слабото да гледа. За целта се изписват пълните диоптри открити след разширяване на зеницата.

Профилактика
Според изискванията на НЗОК- България, всяко дете на 3 години подлежи на профилактичен преглед при офталмолог– само така се откриват ранните нарушения на зрението при децата.

Лечение
Лечението на кривогледството започва с изписване на точни очила и закриване на здравото око със стимулиране зрението на по- слабото око. Понякога се назначават различни зрителни упражнения. Едва тогава се пристъпва към оперативно лечение.

Преценката за операция се взема само от детски офталмолог. Обикновено при вроденото кривогледство се пристъпва по-рано към операция, а при акомодационното- след повишаване зрението на по-слабото око от проведеното лечение. След операцията детето подлежи на стриктно проследяване, при необходимост смяна на очилата и закриване.

Когато кривогледството се появи при възрастни води до двойно виждане, защото образите от двете очи се възприемат като отделни, и не могат да бъдат подтиснати.

Кривогледството може да е и единствена проява на други сериозни заболявания като: тумори, вродени пердета, възпаления.