Обхващаща широк спектър очна патология, окулопластичната хирургия е в тясна връзка с други медицински специалности- неврохирургия, стоматология, лицевочелюстна хирургия, оториноларингология. Най-често срещаните очни заболявания, които подлежат на оперативно лечение от офталмолог, се разделят на следните групи:
1. Болести на клепачите

  • промени в положението на клпачите –ектропиум, ентропиум
  • промени в подвижността на клепачите-птоза
  • тумори на клепачите
  • възпалителни заболявания на клепачите
  • травми, засягащи клепачите

2. Болести и травми на околоочните тъкани.
3. Болести на очната ябълка и орбитата- вътреочни и орбитни тумори и последваща реконструкция с поставяне на импланти, запазващи целостта на очната ябълка процедури.
4. Болести и травми на слъзните пътища
5. Все по-голям дял в окулопластичната хирургия ще заемат възстановителните и козметични оперативни процедури, свързани със стареенето, като лифтинг на вежди, отстраняване на торбички под очите или корекция на “ увиснали” клепачи и бръчки.