СОБАЛ „Академик Пашев“ обявява две свободни места за лекари-специализанти по очни болести.

Подбора на кандидатите ще се извърши на два етапа:

  1. Подбор по документи
  2. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за провеждане на изпит (тест и есе на английски език) и събеседване.

Документи необходими за кандидатстване: Автобиография, Диплома за завършена магистърска степен по медицина и мотивационно писмо на английски език.

Документи ще се приемат до 19 февруари 2021г., от 12:00 до 17:00ч на Регистратура на СОБАЛ „Акад. Пашев”.  Датата за провеждане на теста и събеседването ще бъде уточнена допълнително с одобрените по документи кандидати.