СОБАЛ „Акад. Пашев“ разполага с модерна диагностична и операционна апаратура за диагностика, профилактика, консервативно, лазерно и хирургично лечение на всички очни заболявания.

СОБАЛ „Акад. Пашев“ напълно отговаря на стандартите за Университетска очна клиника. Болницата е акредитирана от Европейския борд по офталмология за обучение на специализанти.

В клиниката работят опитни лекари офталмолози с Европейски дипломи по офталмология и допълнителни специализации във водещи клиники в чужбина. Очните лекари в очна болница „Акад. Пашев“ работят според най-новите диагностични, лечебни и хирургични методи и стандарти.

Специализирана очна болница „Акад. Пашев“ разполага с отговаряща на всички европейски медицински стандарти съвременна диагностична и хирургична апаратура за извършването на високоспециализирани очни изследвания, ранна и точна диагностика и адекватно лечение на всички видове очни заболявания.

Специализирана очна болница „Акад. Пашев“ има сключени договори с НЗОК за оказване на болнична и доболнична помощ, както и за високоспециализирани медицински дейности. Има сключени договори  с дружества за допълнително здравно застраховане.