Апаратура на Специализирана очна болница „Академик Пашев“

Болницата разполага с модерна апаратура за:

 • Изследване на зрителна острота, стереозрение, цветно зрение
 • Компютърно изследване на рефракцията
 • Компютърно безконтактно измерване на очното налягане, пневмотонометрия, тонометрия по Голдман и Шиотц
 • Компютърна периметрия
 • А-и В- ехография
 • Дигитална фотодокументация на преден очен сегмент и очно дъно
 • Флуоресцеинова ангиография
 • Кератометрия
 • Пахиметрия
 • Директна и индиректна офталмоскопия
 • Изследване на периферията на ретината с Голдман
 • Гониоскопия
 • Екзофталмометрия
 • Скиаскопия
 • Биомикроскопия – възможност за наблюдение в реално време на монитор при биомикроскопско изследване на пациента

Лазерен сектор:

 • Лазерно лечение на вторична катаракта
 • Лазерно лечение на диабетна ретинопатия
 • Лазерно лечение на периферни дегенерации на ретината

Телемедицина – международна програма за консултации по интернет с водещи световни офталмолози.