Работен график на лекарите в Очна клиника „Акад. Пашев“

 

Лекар Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
 Акад. П. Василева  12.30-13.30  10.00-13.00 10.00-13.00  10.00-13.00  10.00-11.00
 Д-р Й. Кирилова

 четно
15.00-20.00
нечетно
8.30-13.30

 8.30-14.30   8.30-14.30 оперативен
ден

 10.00-12.00

12.30-17.30

 Д-р К. Рачева

четно
8.00-14.00
нечетно
14.00-20.00

 четно
8.00-14.00
нечетно
14.00-20.00

13.00-15.00
16.30-18.30
9.00-12.30
13.30-17.30

 четно
9.00-12.00
12.30-13.30
нечетно
14.00-18.00

 Д-р М. Ванкова  четно
14.00-20.00
нечетно
8.00-14.00
 четно
14.00-20.00
нечетно
8.00-14.00
 четно
14.00-20.00
нечетно
8.00-14.00
 четно
14.00-20.00
нечетно
8.00-14.00
 четно
14.00-20.00
нечетно
8.00-14.00
 Д-р Н. Сурчев  четно
12.00-18.00
нечетно
8.00-14.00
четно
14.00-20.00
нечетно
8.00-14.00
четно
14.00-20.00
нечетно
8.00-14.00
 четно
14.00-20.00
нечетно
8.00-14.00
 четно
14.00-20.00
нечетно
8.00-14.00
 Д-р М. Димова четно
8.00-14.00
нечетно
14.00-20.00
четно
8.00-14.00
нечетно
14.00-20.00
четно
8.00-14.00
нечетно
14.00-20.00
четно
8.00 – 14.00
нечетно
14.00-20.00
четно
8.00-14.00
нечетно
14.00-20.00
 Д-р А. Петкова четно
8.00-14.00
нечетно
14.00-20.00

четно
8.00-14.00
нечетно
14.00-20.00

четно
8.00-14.00
нечетно
14.00-20.00
четно
8.00-14.00
нечетно
14.00-20.00
четно
8.00-14.00
нечетно
14.00-20.00
 Д-р Ив. Георгиев четно
11.30-13.30
14.00-20.00
нечетно
8.00-14.00
14.30-16.30

9.30-13.30
14.00-18.00

четно
11.30-13.30
14.00-20.00
нечетно
8.00-14.00
15.00-17.00
четно
11.30-13.30
14.00-20.00
нечетно
9.00-14.00
14.30-17.30
четно
11.30-13.30
14.00-20.00
нечетно
8.00-14.00
14.30-16.30
 Д-р Гр. Лалов четно
11.30-13.30
14.00-20.00
нечетно
8.00-14.00
14.30-16.30

9.30-13.30
14.00-18.00

четно
11.30-13.30
14.00-20.00
нечетно
8.00-14.00
15.00-17.00
четно
11.30-13.30
14.00-20.00
нечетно
9.00-14.00
14.30-17.30
четно
11.30-13.30
14.00-20.00
нечетно
8.00-14.00
 Д-р Ал. Георгиева четно
08.00-14.00
нечетно
14.00-20.00
четно
08.00-14.00
нечетно
14.00-20.00
четно
08.00-14.00
нечетно
14.00-20.00
четно
08.00-14.00
нечетно
14.00-20.00
четно
08.00-14.00
нечетно
14.00-20.00