Периодичните профилактични очни прегледи, съгласно Наредба №3/1987г. на МЗ се организират от работодателите съвместно със службите по трудова медицина. На профилактични очни прегледи подлежат всички служители през цялото времетраене на трудовата им дейност. Периодичността на профилактичните очни прегледи е съобразена с вредните фактори на работната среда, длъжността и възрастта на служителите. Профилактичните офталмологичните прегледи са задължителни за работещите в сфери със значително зрително напрежение като IT специалисти, учители, шофьори и др., както и за работещите в химични и металургични заводи, при работа с източници на електромагнитни вълни, йонизиращи лъчения, лазери и радиоактивни вещества, професии свързани с излагане на повишено атмосферно налягане (в барокамери и водолазна работа) и др.

Очна клиника „Акад. Пашев“ има богат практически опит в организирането и извършването на профилактични очни прегледи съгласно Наредба №3/1987г на МЗ. В клиниката работят опитни специалисти по очни болести и е оборудвана със съвременна диагностична апаратура за извършване на ранна и точна диагностика на всички видове очни заболявания. Разполагаме и с мобилен екип и апаратура за провеждане на профилактични очни прегледи на място в цялата страна. Предлагаме гъвкава ценова политика при сключване на договори за профилактични очни прегледи.

Профилактичните очни прегледи се извършват съгласно предварително одобрен график, който се съобразява с броя на служителите, спецификата на дейността и работното им време. Очният преглед включва всички необходими диагностични дейности за откриване на очни аномалии и заболявания, установяване на рискови фактори и формулиране на подходящ план за наблюдение и/или лечение. Работодателят получава копия от амбулаторните листа от прегледите с нанесени в него резултати, необходими за анализ на извършените прегледи от службата по трудова медицина, съгласно изискванията на Наредба №3/1987г. на и МЗ.

Очна клиника „Акад. Пашев“ работи с НЗОК за оказване на болнична и доболнична помощ, както и за високоспециализирани медицински дейности. Има сключени договори  и с дружествата за допълнително здравно застраховане „Дженерали закрила“,“Доверие“, „Здравноосигурителен институт” АД, „ЕВРОИНС“, „ФИ ХЕЛТ“. При необходимост от допълнително диагностично уточняване и/или лечение, корпоративните ни клиенти могат да продължат лечението си при нас с направление по Здравна каса или на преференциални цени.

За повече информация или за изготвяне на оферта за провеждане на профилактични очни прегледи, моля свържете се с нас.